Hazırladığımız basın bültenleri

Verimlilik haftası kapsamında bakanlıklar artan enerji tüketiminin azaltılması adına etkinlikler gerçekleştirmektedir. Enerji tüketimi bütün dünyada artarken ülkemizde bu durum Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 2,5 katıdır. Endüstriyel uygulamalarda harcanan elektrik enerjisinin %30 – %40’ından elektrikli tahrik üniteleri kaynaklıdır.

NORD DRIVESYSTEMS’in sunduğu yüksek enerji verimliliğine sahip komple tahrik çözümleri ile üretim miktarlarından hiç taviz vermeden, çok daha az enerji tüketimi ile sanayide verimliliği arttırmak ve tasarruf sağlamak mümkün.

Avrupalı ülkeler başta olmak üzere birçok ülke yeryüzündeki enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması için çalışmalar gerçekleştirmekte ve üreticilere zorunluluklar getirmektedir.

80’Den fazla ülkede faaliyet gösteren NORD DRIVESYSTEMS, sürekli güncellenen ürün portföyündeki enerji tasarruflu tahrik sistemleri ile güç tüketimini %40 azaltabiliyor.

ÜRETİMDEN TAVİZ VERMEDEN, VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIN!

Tüketimin çok büyük bir bölümü sanayide, tahrik üniteleri tarafından harcanmaktadır. NORD DRIVESYSTEMS; Endüstri 4.0 tabanlı olarak sunduğu çevre dostu komple tahrik çözümleriyle, üretimden taviz vermeden verimliliğin artırılmasına olanak sunar.

YÜKSEK VERİMLİLİĞE SAHİP AKILLI TAHRİK ÇÖZÜMLERİ

NORD DRIVESYSTEMS’in geliştirdiği nsd tupH teknolojisi, desentral frekans inverterleri, NORDCON uygulaması, IE5+ senkron motorları ve kestirimci bakım özelliğine sahip akıllı sürücüler ile verimlilik oranlarında büyük artışların yanı sıra süreçleri kolaylaştırarak kullanıcıların yalnızca üretime odaklanmalarını sağlar.

SEKTÖRLERE ÖZEL VERİMLİLİK ÇÖZÜMLERİ

Belirli endüstriler için yapılandırılmış sistemler, sürüm sayısının ve yedek parça yönetiminin azaltılmasını kolaylaştırır. Örneğin, lojistik ve havaalanı uygulamaları için NORD, Yeni IE5+ senkron motor, iki kademeli konik dişli ünitesi ve NORDAC LINK alan dağıtıcısından oluşan LogiDrive standart dişli motor sistemini sağlamaktadır. Yeni IE5+ senkron motorlar sayesinde özellikle asenkron motorlarla kıyaslandığında kısmi yük ve kısmi hız aralıklarında, yüksek enerji tasarrufunu mümkün kılmaktadır. Model varyasyonların azaltılması hedefiyle; lojistik, depolama ve servis işlemlerinde idari giderleri ve verimsiz üretimi en aza indirir.

KESTİRİMCİ BAKIM İLE ARALIKSIZ ÜRETİM!

Kestirimci bakım, ekipmanı belirli parametrelerle izleyerek ileride çıkarabileceği arızaları önceden tespit eder ve arızanın büyümemesi adına müdahale eder. Arıza duruşlarını ortadan kaldırır, bakım maliyetini düşürür, çalışma süresini artırır ve verimli çalışmasıyla enerji tüketimini azaltır.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını odak noktasına alan NORD DRIVESYSTEMS her uygulama için optimum tahrik çözümleri sunarak çözüm ortaklarınının çıkabilecek sorunlara karşı önceden hazırlıklı olmasını sağlar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.