Proaktif İletişim


Merhaba

PR, ilişkiler inşa eder. Bugün teknolojinin sayesinde bilgi akışı son derece hızlıdır. Bu süratli enformasyon yayılışı içinde PR, tüm iletişim unsurlarıyla işbirliği yapar. Reklam, doğrudan pazarlama, sponsorluk, kurumsal kimlik, ambalaj, sergi, ağızdan ağza pazarlama… Entegre iletişim yaklaşımında sağlanacak başarılı karma mesajların belirsizliğini ortadan kaldırırken, sürekliliği sağlayarak gereksiz harcama ve tekrarları da asgariye indirir. 
Bir markanın hem içinden bir çalışan, hem de dışarıdan objektif bir göz olarak çalışır. Markanın tüketicisi ile başarılı iletişim kurması için gerekli olan alt zemini oluşturur ve geliştirir. Kısacası PR Ajansları müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, doğru algılanmalarını sağlamak için stratejik iletişim danışmanlığı yaparlar.
Halkla İlişkiler faaliyetinin en önemli unsuru kurumsal itibar yönetimidir. Yapılan tüm çalışmalar özünde kurumun itibarlı bir kuruluş olduğu algısını yaratmak ve bunu en iyi şekilde yönetmek içindir. Halkla İlişkiler kapsamında sunulan her bir hizmetin amacı; kurumun iş ve ilişki içinde olduğu müşteri, çalışan, yatırımcı, satış ve hizmet teşkilatı, işbirlikleri, iş ortakları, medya, Sivil Toplum Kuruluşları nezdindeki itibarını, belirlenmiş bir strateji doğrultusunda planlamak, yönetmek, ölçmek ve bu sayede hedeflenen iş sonuçlarına ulaşmasına katkısağlamaktır.

Haberler

  • Sezon Pirinç'in Edirne/İpsala'daki tesislerine yaptığımız basın gezisinde çeltiğin tarladan sofraya olan hşkayesi anlatıldı. Haber Zaman Gazetesi'nde yer aldı.

  • Sezon Pirinç, bu yıl %20 büyüme %50 kapasite artışı hedefliyor.Orta Doğudaki gelişmelerden dolayı 2012' de ihracatta kaybettikleri satış rakamlarını iç pazara yönelik...

  • ABD İLE AB anlaşması ticarete şekil verecek.ABD ve AB arasında başlayacak serbest ticaret anlaşması görüşmelerini...

  • Darıca'ya 2 bin 500 yatlık marina.Bayramoğlundaki koylar ve yatlar için doğal bir liman oluşturuluyor.Darıca'ya 2 bin 500 yatlık marina.Bayramoğlundaki koylar ve yatlar için doğal bir liman oluşturuluyor.

  • MAR YAPI'ya Cannes'dan birincilik ödülü...Düntyanın en büyük uluslararası gayrımenkul fuarı MİPİM ve architecturalRewiev Dergisi'nin düzenlediğiFuture Awards 2013'te ödüller...